Innehåll: 

 

banbild.jpg

 

Vi har nu delar av banan öppen med vintergreener.

Hål 5,6,13,14 & 15 håller vi stängda vintern igenom.

Övriga hål gäller ett tee/hål förutom 16 och 17 som har samma tee.

Spel från fairway SKA ske med peg eller medhavd matta

SOM ALLTID, vid frost beträder INGEN banan!

VÄLKOMNA!