Innehåll: 

Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort frågan avseende om golfspel kan utgöra friskvård och Skatteverket har tolkat domstolens beslut extensivt. Detta innebär att mycket av den verksamhet som bedrivs på golfklubbar runt om i vårt land kan utgöra underlag för friskvårdsbidrag.

Skatteverkets tolkning och arbetsgivarens hållning

 

Skatteverket säger

”Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5000 kr, ska det betraktas som en skattefri förmån. Det innebär t.ex. att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det." Pia Blank Thörnroos, jurist, Skatteverket

Detta innebär att till exempel grupplektioner, spelavgifter och greenfee utgör underlag för friskvårdsbidrag. Tävlingsavgifter och medlemsavgifter utgör inte underlag för friskvårdsbidrag.

Exempel på Eskilstuna GK

För att tydliggöra är den delen av avgiften som medlemmar betalar för sitt medlemskap som utgör spelavgift underlag för friskvårdsbidrag. Titta gärna på din egen faktura så ser du uppdelningen av avgiften.

Ex.Medlemsavgift: 600:- (gäller ej som friskvård)

Spelavgift: 4100:- (GÄLLER SOM FRISKVÅRD)

Bur: 500:- (gäller ej som friskvård) Städavgift (gäller ej som friskkvård)

Avgifter för lektioner och gruppträningar med våra duktiga tränare utgör också underlag för friskvårdsbidrag.

Arbetsgivare bestämmer

Att Skatteverket anser golfen som friskvård innebär inte att din arbetsgivare automatiskt gör det. Kontrollera vilka regler som gäller för din anställning och huruvida arbetsgivare godkänner golf som friskvård.

Skatteverket

Tolkningen av domen i Högsta förvaltningsdomstolen är relativt färsk och vi hoppas att Skatteverket gör ett mer klargörande ställningstagande avseende vad som utgöra skattefri friskvård inom en snar framtid.

Läs gärna mer på www.golf.se och www.skatteverket.se

Richard Svalling Klubbchef Eskilstuna GK