Al’s Corner har ändrade öppettider när banan är stängd

Då det ser ut som att banan ska vara stängd fram till helgen så ändrar vi även öppettiderna i Al´s Corner till följande: 08.00-17.00.