Arbete på banan just nu

Just nu håller banpersonalen på att dressa våra fairways, dvs lägga sand på dem och som du ser på bilden är det många ton sand som ska läggas ut. Att dressa fairways gör att det blir ett bättre genomsläpp när det regnar och jämnare ytor. Bra jobbat killar!