Medlemsundersökning del 2 är på gång

Den 23 augusti kommer resterande av klubbens medlemmar att få enkäten av årets medlemsundersökning från Players 1st i sin mejlkorg.

Observera att den kan hamna i skräpkorgen.

För klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 370 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För klubben är Players 1st ett utmärkt verktyg för att få reda på hur vi alla medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

Undersökningen vänder sig till medlemmar från 19 år och skickas ut via mejl vid två tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle.

Vi lottar ut en tid i relaxen både nu under denna omgång och även under nästa omgång – så totalt två som vinner detta pris.

Återigen, stort tack för din medverkan.

Senaste nytt