Auktion av tavlor

Nu startar auktionerna på tavlorna som Hans Merving har skänkt till klubben! In och buda på dem nu så våra juniorer får ett tillskott i deras kassa!