Hål 9

Baninformation
Ord om hålet från Patrik Jonsson, landslagscoach damer

Banans längsta korthål. Flaggplacering kort på green innebär prickskytte då det är liten greenyta mellan bunkrarna. Vid flaggplacering längre upp på green, ta till klubba för att undvika svårigheterna kort in på green. Lycka till!

Översikt
9
  • Par: 3
  • Index: 17
  • 42: 120
  • 48: 160
  • 56: 175