Hål 12

Baninformation
Ord om hålet från Patrik Jonsson, landslagscoach damer

Perfekta linjen är en höger-vänster skruv mot trädraden rakt fram som syns från tee. Greenen lutar kraftigt i början men planar ut längre upp. Så vill du ha en uppförsputt så spela inspelet något kort om flaggan. Är du lite vilsen efter utslaget så skapar du bäst möjlighet till score att placera nästa slag kort om greenen. Utmana inte din score om du är vilsen.

Översikt
12
  • Par: 4
  • Index: 4
  • 42: 265
  • 48: 310
  • 56: 360