Vår ordförande har ordet

Tack alla ni 183 närvarande och 91 fullmaktsgivare för det förtroende ni visat mig, styrelsen och ledningen genom att med acklamation godkänna följande:

– Att bilda Eskilstuna Golf AB
– Att godkänna avtalet med Eskilstuna Kommun
– Att godkänna den 3 årsplan som ligger till grund för nästa fas i Eskilstuna Golfklubbs genomförande av den 2019 tagna utvecklingsplan.

Innan öppnandet av mötet redogjorde jag för dagsläget per den 30/4, där vi kan visa att våra totala intäkter ligger på index 110, trots att det per den 30/4 var 208 medlemmar som ännu inte betalat den avgift som förföll den 28/2, vilket med de som lämnat vår gemenskap innebär ett tapp på 1,6 miljoner kronor.

Per igår är det fortfarande 137 medlemmar som inte betalt sina avgifter fullt ut och det är min förhoppning, att om du är en av dom som ska spela i år, betalar dina avgifter omgående. Det är inte okej att hoppa över några av de beslutade avgifterna.

Under min inledning pekade jag på vikten att alla visar respekt för den uppförandekod som vi arbetar för, då vår personal i vissa fall får ta påhopp för saker som de i egenskap av genomförare får klä skott för, då vad de gör är att genomföra beslut tagna i en demokratisk och öppen föreningskultur.

Jag redovisade också vad som händer på banan och runt vårt fantastiska klubbhus med några bilder som visar att trots den kalla våren gjort att vi på många områden genomfört arbeten för att förbättra den totala upplevelsen vid ett besök hos oss.

Välkommen att uppleva detta på plats och har du frågor vet du var jag finns – antigen i huset eller på banan.

Tack för ert förtroende.
Göran Lindblad

Senaste nytt