Golfbil med intyg tillåtet från 23/8

Nu är det på pass torrt på banan att vi tillåter golfbilar igen, dock endast med läkarintyg. Spela väl!