Hybridgräs

Just nu arbetas det på banan med att installera hybridgräs på olika tees. Detta foto är från vårt hål 4 och det hålet ligger mycket i skuggan och gräset har svårt att växa bra så detta ska göra att det håller sig bättre.

På tisdag påbörjar vi ett arbete med blir nytt gräs alternativt hybridgräs på följande hål och tees:
Tee 48 hål 4
Tee 56 hål 16
Tee 48 på hål 9