• Medlemsavgifter

    Eskilstuna Golfklubb

Medlemspriser 2023

Vi har greenfeesamarbeten med cirka 10 klubbar runt om i Sverige – dessa har våra fullvärdiga medlemmar tillgång till.

Fullvärdig medlem

Fullvärdigt medlemskap, full tillgång till golfbanans bokningsbara tider & greenfeesamarbeten.
Krav på innehav av spelrätt.

500 kr i engångsavsättning till banan tillkommer under 2023.

6 300:-

Hyresmedlem

Fullvärdigt medlemskap, full tillgång till golfbanans bokningsbara tider & greenfeesamarbeten. Hyra av spelrätt på 1000:- är inkluderat i priset.

500 kr i engångsavsättning till banan tillkommer under 2023.

7 300:-

Greenfeemedlem small

Medlemskap på fem stycken rundor på vår bana. Krav på innehav av spelrätt (inte under 2023). Begränsat antal, nya platser släpps varje år.

2 000:-

Greenfeemedlem medium

Medlemskap på åtta stycken rundor på vår bana. Krav på innehav av spelrätt (inte under 2023). Begränsat antal, nya platser släpps varje år.

2 700:-

Greenfeemedlem large

Medlemskap på tio stycken rundor på vår bana. Krav på innehav av spelrätt (inte under 2023). Begränsat antal, nya platser släpps varje år.

3 300:-

Värnplikt/student

Fullvärdigt medlemskap, full tillgång till golfbanans bokningsbara tider & greenfeesamarbeten.
Reducerat pris till heltidsstuderande och personer som utför värnplikt. Krav på giltigt intyg.

3 000:-

Junior 19-25 år

Fullvärdigt medlemskap, full tillgång till golfbanans bokningsbara tider & greenfeesamarbeten.
Medlemskapet gäller för dig från och med året du fyller 19 tills året du fyller 25.

3 050:-

Junior 13-18 år

Fullvärdigt medlemskap, full tillgång till golfbanans bokningsbara tider & greenfeesamarbeten.
Medlemskapet gäller för dig från och med året du fyller 13 tills året du fyller 18.

2 450:-

Barn 0-12 år

Fullvärdigt medlemskap, full tillgång till golfbanans bokningsbara tider & greenfeesamarbeten.
Rabatterat pris gäller för barn. Priset gäller fram tills året du fyller 12 år.

500:-

Maria Brostedt

016–550 60 42
medlem@eskilstunagk.se

Frågor kring medlemskap?
Kontakta mig gällande frågor kring ditt medlemskap på Eskilstuna Golfklubb

Hur betalas avgifterna för medlemskapet?

Från 2023 så betalas alla avgifter för medlemskap via mingolf och här kan du läsa instruktioner om hur du går tillväga.

Dokument som beskriver hur du betalar dina avgifter på min golf