• Styrelsen

Styrelsen Eskilstuna Golfklubb 2023

Göran Lindblad

Ordförande
goran.lindblad@eskilstunagk.se

Hans Jokinen

Vice Ordförande
styrelsen@eskilstunagk.se

Hans Lund

Sekreterare
styrelsen@eskilstunagk.se

Anders Etzner

Ledamot
styrelsen@eskilstunagk.se

Kent Karlsson

Ledamot
styrelsen@eskilstunagk.se

Satu Gemmel

Ledamot
styrelsen@eskilstunagk.se

Mats Brostedt

Ledamot
styrelsen@eskilstunagk.se

Maria Björkänge

Suppleant
styrelsen@eskilstunagk.se

Alfred Gindemo

Suppleant
styrelsen@eskilstunagk.se