• Bankommittén

Information

Här kommer bankommittén lägga upp saker som de behandlar. Det som redan har tagits fram är detta styrdokument inför uppstarten av denna kommitté 2023.

Uppdragsbeskrivning bankommittén.

Banvandring den 25 maj 2023

Aktiviteter bankommittén

Dokument till bankommittén

Låst sida för bankommittén!

Läs mer