• Veterankommittén

Om Veterankommittén

Är du 60 år fyllda och är medlem i Eskilstuna GK så är du välkommen att delta i Veteran Kommitténs aktiviteter och tävlingar.

Vi har tävlingar måndagar och onsdagar varje vecka (med några undantag) från maj till september

Du kan anmäla ditt intresse till vår klubbmästare Pekka Hyttinen pekka.hyttinen51@gmail.com med namn, e-post, telefon och golf ID så kommer du med på vår kontaktlista och får tillgång till våra sidor på klubbens hemsidor