Ny tillfällig lokal regel

På grund av avsaknad av regn och vi har begränsat med vatten att vattna med så har vi fått självsprickor på fairway. Därför inför vi en tillfällig lokal regel:

En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste spelaren placera denna på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.

Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den, rubbar bollmarkeringen innan spelaren återplacerar bollen eller om spelaren, på fairway, flyttar bollen på något annat sätt till exempel genom att rulla den med klubban, får spelaren ett slags plikt.

Plikt för att spela boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Senaste nytt