Överflyttning av burar

Överflyttningen av bagburar börjar som planerat nu på måndag den 13 mars och så snart detta är klart kommer vi att meddela dig om vilken bur som blir aktuell för dig som har en eller blir tilldelad en om du har stått i kö.

Så detta blir sista påminnelsen om att tömma burarna innan överflyttningen startar. Vi kommer att klippa de lås som inte är borttagna när flytten startar på måndag.

Vi vill understryka att någon laddning av batteri till elvagnar inte kommer att kunna ske, då brandmyndigheten och vårt försäkringsbolag har klart och tydligt deklarerat att detta får icke ske i byggnaden – dock kommer det finnas större burar för de som har elvagnar.