Rangen är öppen igen

Arbetet med att dra fiber och el är nu klart och rangen är öppnad. Varmt välkommen!