• Banstatus

Banstatus

Status på olika områden på golfbanan - uppdaterad 20/6-24
Är banan öppen?Ja
Är rangen öppenJa
Nyligen gjorda arbeten
Kommande arbetenFairwaybunkrar kommer att fyllas på med sand och bunkern på hål 5 kommer att fyllas igen och bli en gräskulle.
Övrig information om bananGolfbilar är tillåtna. Vi rekommenderar ett scorekorts lägesförbättring på fairway pga vinterskador.
Status på olika områden på golfbanan - uppdaterad 20/6-24
Är banan öppen?Ja
Är rangen öppenJa
Nyligen gjorda arbeten
Kommande arbetenFairwaybunkrar kommer att fyllas på med sand och bunkern på hål 5 kommer att fyllas igen och bli en gräskulle.
Övrig information om bananGolfbilar är tillåtna. Vi rekommenderar ett scorekorts lägesförbättring på fairway pga vinterskador.