• Lokala regler

LOKALA REGLER ÅR 2023 FÖR GOLFSPEL PÅ ESKILSTUNA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid shopen och på hemsidan (www.eskilstunagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out-of-bounds och interna out-of-bounds (Regel 18.2)

a. Banans gräns, out of bounds, definieras av vita pinnar.

b. Vid spel av hål 7 är området till höger om hål 7, definierat av svarta/vita pinnar, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 7. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

c. En boll som blir liggande på eller bortom vägen mellan hål 7 och 16 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Spelförbudszon

Området inom det röda pliktområdet definierat av röda pinnar med grön topp (diket hitom green på hål 14) är en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e.

Pliktområdets bortre gräns (greensidan av diket) definieras av röda pinnar med grön topp samt träpalissadens vertikala del, en boll som ligger på palissaden är alltså inte i hindret.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 6. Täckta dräneringar på en finklippt del av spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Elstängsel på hål 1, 2, 3, 12 och 13 är oflyttbara tillverkade föremål.
 2. Objekt identifierade med orange markering är oflyttbara tillverkade föremål.
 3. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet och är inte mark under arbete.
5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet

 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 7. Scorekortsansvar
 1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Reviderad 2023-05-25 av Bankommittén för Eskilstuna GK
Godkänd 2023-05-29 av Regel- och handicapkommittén, Södermanlands Golfförbund
.