Stenläggning runt dammen

Just nu läggs det sten runt dammen på hål 18 för att göra det snyggare och eftersom det är så kallt ute så hjälper det till lite då dammen är frusen så det går att gå på isen.