Lägesförbättringen är tillbaka

Då det har varit så himla blött och bollen blir väldigt lerig så har vi infört en tillfällig lokal regel: 1 klubblängds lägesförbättring på den finklippta delen, både egen och annan fairway samt foregreen. Nu hoppas vi på sol och vind så det torkar upp snabbt, vi återkommer när denna tillfälliga regel tas bort.

Senaste nytt