Grattis Jonatan!

Under andra omgången så fick 582 stycken av våra medlemmar ett utskick om att svara på vår medlemsundersökning och av dem så var det 214 stycken som svarade – stort tack för det! Och nu har vi dragit en vinnare av en tretimmars relaxtid och det blev Jonatan Junker – stort grattis! På höstmötet kommer en sammanställning av undersökningen att presenteras.