Grattis Kjell-Erik!

Under första omgången så fick 553 stycken av våra medlemmar ett utskick om att svara på vår medlemsundersökning och av dem så var det 240 stycken som svarade – stort tack för det! Och nu har vi dragit en vinnare av en tretimmars relaxtid och det blev Kjell-Erik Israelsson – stort grattis!

Senaste nytt